3 Comments
author

BREAKING 13/1/23: CHD Defeats NY State Healthcare Workers COVID Mandate!

The court found that the mandate was “arbitrary and capricious” as COVID-19 vaccines do not stop transmission, vitiating any rational basis for a mandate.

https://childrenshealthdefense.org/press-release/breaking-chd-defeats-ny-state-healthcare-workers-covid-mandate/

Expand full comment

En utrolig viktig rettsak både for arbeidstakere, pensjonister og uføre. Vi kan ikke ha det slik, at ved en eventuell ny pandemi så kan folk nektes pensjon, stønad eller arbeidsinntekt om de ikke injiseres med noe, som en liten gruppe med makt bestemmer seg for.

Expand full comment

Selve saken burde ikke vert en sak egentlig da dette er kun et alvorlig offentlig maktovergrep. ( slike saker burde vert i en folke domstol)

Når det offentlige begår maktovergrep mot menesker , så burde Staten offentlige tatt alle omkostninger.

Staten laget et rett system nettverk med de grådige egoister så jobber i dette systemet, som er så kostbart, at folk vegrer seg for å gå til sak , selv om en har en god sak. En kan ha 100% rett , men på grunn av systemet vi har i Norge , så er det ikke sikker en får rett . Spesielt når det er staten og systemet blir prøvet for retten.

Systemet er nøtt til å være slik , ellers hadde hele systemet kollapset på grunn av overbelastning .

Det er så mye statelige og kommunale maktovergrep i Staten Norge.

Om en sak kommer opp og får en rettslige dom. så kan det ha en positive eller negative signal .

Men dette hjelper ikke alle dem andre 10 000 personer som blir utsatt for ulike offentlige makeover grep.

Faktisk er en med å legimiterer hele systemet.

En burde heller gå til angrep på hele rett systemet, kostnader en enorm risiko for vanlige mennesker som blir rammet av offentlig maktovergrep .

Det er systemet i seg selv som er hoved problemet for alle . som har en vanlig lønn ,

Alle som har under 500 000 kr inntekt skulle ha rett til fri rettshjelp når det er offentlige som utøver sin makt mot befolkningen.

Alle som jobber i Rettssystemet dommere og advokater har en helt annen lønn inntekt , Dem klarer ikke å sette seg in i hvordan vanlige folk med vanlig lønn har det.

Eneste måtte å oppnå rettferdighet i Statlige maktovergrep er en folke domstol , der lika sinede siter i en folkejury.

og folk får føre saken selv . Og den offentlige ansatte må selv stå frem og forsvare sitt offentlige maktovergrep.

Dommere og advokater er noen oppblåste egoister som er høye på seg selv. som sitter å profiterer selv på dette systemet.

Expand full comment